Termin przyjmowania zgłoszeń przedłużono do 7 października!