OŚWIADCZENIA
DO POBRANIA

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

pełnoletniego
uczestnika

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

niepełnoletniego uczestnika

Zgodnie z Regulaminem konkursu  “Liga Sprawiedliwości”, warunkiem przystąpienia uczniów do konkursu jest dokonanie zgłoszenia danej szkoły przez osobę zgłaszającą (dyrektora placówki lub wyznaczonego nauczyciela) za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: edukacja.prawna@ms.gov.pl . 

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • - pełny adres i dane kontaktowe placówki, w tym adres szkolnej poczty elektronicznej;

  • - imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej osoby zgłaszającej;

  • - imiona, nazwiska oraz adresy e-mail uczestników;

  • - załączone skany podpisanych oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczniów (w przypadku pełnoletnich uczniów) lub rodziców uczniów (w przypadku niepełnoletnich uczniów).