TYDZIEŃ IX

1. Oceń czy opisane w zadaniu zachowanie Ewy wypełnia znamiona przestępstwa. Jeżeli tak to jakiego i jaka kara grozi za jego popełnienie. 

 

Zachowanie Ewy wypełnia znamiona art. 18 § 3 k.k. w związku z  art. 279 § 1 k.k. tj., pomocnictwa do  kradzieży z włamaniem, za które może jej grozić kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Ewa pomagając Jackowi poprzez danie kluczy miała świadomości ułatwiania mu dokonania czynu zabronionego, choć łudziła się, że nie chce zabrać samochodu, doszło do naruszenia reguł postępowania z dobrem prawnym. Ewa była gwarantem opieki nad domem Pani Temidzkiej.  Obowiązek zaktualizował się nastąpiła w momencie, gdy Jacek poprosił o klucze a później gdy usłyszała, że Jacek próbuje ukraść samochód -obudziła się ze snu i usłyszała hałasy. Ewa wówczas powinna wówczas zadzwonić na policję, w celu zapobiegnięcia popełnieniu przestępstwa. Ewa zaniechała prób powstrzymania Jacka przed kradzieżą. 

 

2. Oceń za jakie przestępstwo byłby skazany Jacek, gdyby został złapany w trakcie próby przywłaszczenia samochodu.

 

Jacek  odpowiadałby karnie za usiłowanie kradzieży tj. z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 279 § 1 k.k.- usiłowanie kradzieży z włamaniem. 

 

3. Oceń czy Syna Stanisławy Temidzkiej można w maju 2021 roku uznać za osobę zmarłą?

 

Syna Stanisławy można uznać za zmarłego na podstawie art. 30 § 2 k.c., zgodnie z którym jeżeli nie można stwierdzić katastrofy statku lub okrętu, bieg terminu sześciomiesięcznego rozpoczyna się z upływem roku od dnia, w którym statek lub okręt miał przybyć do portu przeznaczenia, a jeżeli nie miał portu przeznaczenia - z upływem lat dwóch od dnia, w którym była ostatnia o nim wiadomość