1. Czyn popełniony przez Barbarę wypełnia znamiona jakiego przestępstwa? Oceńcie odpowiedzialność Barbary, czy będzie pociągnięta do odpowiedzialności karnej, jeśli tak to na jakiej podstawie? 

 

2. Czy zachodzi okoliczność wyłączająca winę, jeśli tak uzasadnijcie jaka i na jakiej podstawie, jeśli nie- jaka kara grozi Barbarze?

 

Czyn popełniony przez Barbarę wypełnia znamiona czynu z art. 289 § 1 k.k., zgodnie z którym kto zabiera w celu krótkotrwałego użycia cudzy pojazd mechaniczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jednakże należy mieć na uwadze w tej sytuacji nadzwyczajną okoliczność dotyczącą faktu, dlaczego dokonano tego czynu. 

 

Zgodnie z art. 26 § 1 k.k. nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego (kontratyp stanu wyższej konieczności).

 

Nie ulega wątpliwości, iż dokonanie czynu zaboru w celu krótkotrwałego użycia cudzego pojazdu mechanicznego w celu uratowania życia, kiedy niebezpieczeństwa tego nie można było inaczej uniknąć jest poświęconym dobrem o niższej wartości od dobra ratowanego.

W związku z powyższym w niniejszej sprawie Barbara nie poniesie odpowiedzialności karnej z uwagi na stan wyższej konieczności.

TYDZIEŃ VIII