TYDZIEŃ IV

1. O jakim przestępstwie myślał prokurator Docieklak? 

  •  

Prokurator miał na myśli przestępstwo stalkingu z art. 190a § 1 k.k.. Wspomniane przez adepta przestępstwo to stalking, ponieważ charakteryzuje się uporczywym nękaniem innej osoby i wzbudzaniem u niej uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia, poniżenia lub udręczenia i istotnie narusza jej prywatność. 

 

2. W jakim trybie odbywa się ściganie tego czynu? 

 

Ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

 

 

3. Jaką karę mógłby wymierzyć w tym przypadku sąd? Oceńcie czy ten czyn zabroniony jest w świetle kodeksu karnego występkiem, czy zbrodnią. 

 

Za przestępstwo stalkingu sąd może wymierzyć karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Ze względu na fakt, że karą, jaką zagrożone jest to przestępstwo, jest pozbawienie wolności od 6 miesięcy, to będziemy mieć tu do czynienia z występkiem. Zbrodnią zaś są czyny zabronione karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.